Downloads

Hulpmiddelen voor de strategie 2023 – 2027

Strategisch manifest (officiële versie)

Met onze negen scholen en ruim 900 collega’s geven we dag in dag uit het beste openbaar voortgezet onderwijs voor leerlingen in de regio. Elk kind is bij ons welkom en heeft gelijke kansen.

Onze koers voor 2023 – 2027 (publieksversie)

Wij doen wat onze leerlingen doen: elke dag leren en groeien. In een veilige, open omgeving. Verdraagzaam. Vertrouwd. Wie je ook bent of wat je ook vindt: Een school moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Posters

Onze strategie voor 2023-2027 is ‘Leren voor iedereen’. En is gebaseerd op vier thema’s. Je leest ze op de posters.

Praatplaat

Onze strategische koers voor de schooljaren 2023-2024 tot en met 2026-2027. Deze praatplaat verteld wat de vier thema’s voor SOVON inhouden.

Close Search Window
Close