Interne en externe samenwerking

Ook op dit vlak hebben we in de afgelopen jaren veel moois neergezet. De al genoemde kennisnetwerken, de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag.

‘En ook hier geldt dat we onze inzet in de komende jaren op volle kracht voortzetten’

De gezamenlijke projecten ‘Sterk Techniekonderwijs’ en ‘Regionale aanpak leerlingendaling’ met collega-besturen (voor een beschrijving hiervan, zie de jaarverslagen en kwartaalrapportages over de afgelopen periode). En ook hier geldt dat we onze inzet in de komende jaren op volle kracht voortzetten. Als middelgroot VO-bestuur, zijn we dat aan onze stand verplicht. In het belang van onze leerlingen en onze collega’s én om de kwaliteit, toegankelijkheid en diversiteit van het lokale en regionale aanbod aan voortgezet onderwijs te waarborgen en verstevigen.

Voor de versterking van de interne en externe samenwerking gaan we ons richten op:

  • Ons onderwijs continu verbeteren en vernieuwen.
  • Kennisnetwerken verder uitbreiden.
  • De kwaliteit, toegankelijkheid en diversiteit van ons voortgezet onderwijs waarborgen en verstevigen.

De andere thema’s

Kennis en vaardigheden van leerlingen

Dat we al langer werk maken van vergroting van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen, is een open deur; het is immers onze kernactiviteit.

SOVON als professionele en lerende organisatie

We blijven SOVON verder ontwikkelen als professionele en lerende organisatie. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag.

Technologie in het onderwijs

Ook in de afgelopen jaren hebben bestuur en SOVON-scholen niet stilgezeten als het gaat om tech­nologie.

Ken jij onze strategie al?

Blijven leren op alle niveaus. Van leerling tot bestuur. Leren van elkaar. Van andere scholen binnen SOVON. Van andere organisaties. Zodat we ons blijven ontwikkelen. Nieuwe inzichten opdoen. En aantrekkelijk blijven als werkgever voor jou en voor nieuwe collega’s.

Onze strategie voor 2023-2027 is ‘Leren voor iedereen’. En is gebaseerd op vier pijlers. Je leest ze in het strategisch manifest, op posters, de praatplaat en op de website lerenvooriedereen.nl

Close Search Window
Close