SOVON als professionele en lerende organisatie

We blijven SOVON verder ontwikkelen als professionele en lerende organisatie. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag, welke is bedoeld voor en door alle medewerkers. Daarnaast breiden we onze geaccrediteerde opleidingsscholen uit. En zorgen we voor intervisietrajecten voor leidinggevenden op verschillende niveaus.
‘De komende jaren staat het boeien, binden, leren en ontwikkelen van onze collega’s hoog op onze agenda’

Er lopen diverse initiatieven en maatregelen om SOVON als werkgever (nog) aantrekkelijker te maken, zoals de modernisering van onze vacatureteksten, een ruime lesopslag en dito reiskostenregeling. Ook wat betreft het boeien en binden van (huidige en mogelijke nieuwe) medewerkers hebben wij in de afgelopen jaren de nodige zaken opgepakt, die ook in de komende tijd doorlopen.

Ook voor de komende jaren staat het boeien, binden, leren en ontwikkelen van
onze collega’s hoog op onze agenda. Met als doel om als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor huidige en geïnteresseerde nieuwe collega’s.

Voor de komende jaren hebben wij op deze ambitie de volgende speerpunten:

  • Versteviging van de inzet op kennisuitwisseling en professionalisering, onder andere via een SOVON-breed professionaliseringsaanbod op alle niveaus en uitbreiding van het palet van schooloverstijgende professionele netwerken.
  • Versterking van het leiderschap op alle niveaus, onder meer door middel van een gezamenlijk leiderschapsprogramma voor alle SOVON-schoolleiders en een professionaliseringsaanbod voor de sectievoorzitters van onze scholen.
  • Bevordering en vergroting van de vitaliteit van medewerkers, bijvoorbeeld door gerichte (collectieve en individuele) aanpak van de door collega’s ervaren werkdruk en via de verdere ontwikkeling en implementatie van ‘levensfasebewust personeelsbeleid’.
  • Verdere versteviging van SOVON als aantrekkelijke werkgever, onder andere door vergroting van de ontwikkelmogelijkheden en het loopbaanperspectief van medewerkers (bijvoorbeeld via trainee-achtige constructies voor collega’s die belangstelling hebben voor een leidinggevende rol).
  • Continue verbetering en borging van het personeelsbeheer en personeelsmanagement, onder meer door aanscherping van onze procedures en versterking van het HR-repertoire van onze leidinggevenden (o.a. in het kader van de gesprekkencyclus).

Onze koers op dit thema voor de komende jaren werken we meer in detail uit in een strategisch HR-beleidsplan 2023-2027. Dit document ronden we in het najaar van 2023 af.

De andere thema’s

Kennis en vaardigheden van leerlingen

Dat we al langer werk maken van vergroting van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen, is een open deur; het is immers onze kernactiviteit.

Technologie in het onderwijs

Ook in de afgelopen jaren hebben bestuur en SOVON-scholen niet stilgezeten als het gaat om tech­nologie.

Interne en externe samenwerking

Ook op dit vlak hebben we in de afgelopen jaren veel moois neergezet. De kennisnetwerken, de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag en de gezamenlijke projecten.

Ken jij onze strategie al?

Blijven leren op alle niveaus. Van leerling tot bestuur. Leren van elkaar. Van andere scholen binnen SOVON. Van andere organisaties. Zodat we ons blijven ontwikkelen. Nieuwe inzichten opdoen. En aantrekkelijk blijven als werkgever voor jou en voor nieuwe collega’s.

Onze strategie voor 2023-2027 is ‘Leren voor iedereen’. En is gebaseerd op vier pijlers. Je leest ze in het strategisch manifest, op posters, de praatplaat en op de website lerenvooriedereen.nl

Close Search Window
Close