Leren voor iedereen

Onze strategische koers 2023 – 2027

Met onze negen scholen en ruim 900 collega’s geven we dag in dag uit het beste openbaar voortgezet onderwijs voor leerlingen in de regio. Elk kind is bij ons welkom en heeft gelijke kansen, ongeacht levensbeschouwing, culturele en sociale achtergrond of seksuele geaardheid.

Op onze scholen worden alle leerlingen, met welke achtergrond dan ook, maximaal betrokken bij het onderwijs en bij elkaar: iedereen telt en iedereen doet mee. Kortom, kansengelijkheid en inclusie staan op onze scholen hoog in het vaandel. Ons gevarieerde onderwijsaanbod biedt ouders en leerlingen de ruimte om de best passende school te kiezen. Wanneer die keuze niet goed uitpakt, kan door de samenwerking tussen onze scholen soepel de overstap worden gemaakt naar een andere SOVON-school. We hebben immers het gehele palet aan voortgezet onderwijs in huis, van praktijkonderwijs tot gymnasium.

De thema’s

Kennis en vaardigheden van leerlingen

Dat we al langer werk maken van vergroting van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen, is een open deur; het is immers onze kernactiviteit.

SOVON als professionele en lerende organisatie

We blijven SOVON verder ontwikkelen als professionele en lerende organisatie. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag.

Technologie in het onderwijs

Ook in de afgelopen jaren hebben bestuur en SOVON-scholen niet stilgezeten als het gaat om tech­nologie.

Interne en externe samenwerking

Ook op dit vlak hebben we in de afgelopen jaren veel moois neergezet. De kennisnetwerken, de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag en de gezamenlijke projecten.

Ken jij onze strategie al?

Blijven leren op alle niveaus. Van leerling tot bestuur. Leren van elkaar. Van andere scholen binnen SOVON. Van andere organisaties. Zodat we ons blijven ontwikkelen. Nieuwe inzichten opdoen. En aantrekkelijk blijven als werkgever voor jou en voor nieuwe collega’s.

Onze strategie voor 2023-2027 is ‘Leren voor iedereen’. En is gebaseerd op vier pijlers. Je leest ze in het strategisch manifest, op posters, de praatplaat en op de website lerenvooriedereen.nl

En nu… doen!

Behalve in onze formele verantwoordingsdocumenten, zullen we ook op onze website (www.sovon.nu) verslag doen van de acties waarmee we onze strategische ambities realiseren. De strategische koers werken we uit in een communicatieprogramma voor onze diverse interne en externe doelgroepen. Dit programma gaat vanaf najaar 2023 ‘live’.

Leren voor iedereen!

Close Search Window
Close